O naší škole 

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. 

Od pondělí 1.3. 2021 distanční výuka pro 1.- 5. ročník.

Jídelna v MŠ Vrbice i nadále v provozu. 

Všichni žáci ZŠ Vrbice mají po dobu distanční výuky možnost brát si obědy do jídlonosičů - více informací na tel. čísle 728 700 974 (p. Svčková - vedoucí školní jídelny).

 

 

Základní škola Vrbice, okres Břeclav