O naší škole

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky.

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:

  • 5.10. středa beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou v knihovně
  • 6.10. čtvrtek vyhodnocení soutěže ve sběru šípků
  • 11.10. úterý projekt  HASÍK (návštěva hasičů ve škole) 2. a 3. ročník
  • 17.10. pokračování projektu HASÍK
  • 13. a 14. 10. zapojení do projektu 72 hodin- ruku na to! - sbírání odpadků po obci
  • 18.10. úterý návštěva Ekocentra Trkmanka 1. a 2. ročník
  • 19.10. středa návštěva Ekocentra Trkmanka 3. -5. ročník
  • 24.10. pondělí PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
  • 27.10. čtvrtek VŘSR - lampionový průvod od školy -PLAKÁT

 

 

Základní škola Vrbice, okres Břeclav