O naší škole

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. 
 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU: 

  • LYŽAŘSKÝ KURZ - odjezd od školy v 7.45  v pondělí 27.1.
  • 4. a 5. ročník bude mít výuku náboženství po celý leden vždy v pátek od 13.35 do 14.20 (náhrada za středy - nácvik polonézy
  • nácvik polonézy (pondělí a středa)
  • 7.1 úterý schůzka rodičů na přípravu Rodičovského plesu v 18 hodin ve škole
  • 11.1. sobota Tříkrálová sbírka - sraz dětí v 9.00 u školy, sutany a koruny zajištěny
  • 27.1.- 30.1.  lyžařský kurz v Němčičkách
  • 30.1. čtvrtek vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
  • 31.1. pátek pololetní prázdniny

Základní škola Vrbice, okres Břeclav