O naší škole 

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. 

Distanční výuka pro 3.- 5. ročník  pokračuje dle vládních nařízení do 22. ledna 2021.

  • 1 a 2. ročník prezenční výuka  + školní družina pro 1. a 2. ročník
  • 3., 4. a 5. ročník distanční výuka 

Základní škola Vrbice, okres Břeclav