O naší škole

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky.

20.2. - 22.2. 2017 (pondělí - středa) ŠKOLA UZAVŘENA VČETNĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:

  • pokračování nácviku polonézy (pondělí a čtvrtek)
  • PO DOBU NÁCVIKU POLONÉZY NEBUDE SBOREČEK (znovu začne až v úterý 21. 2. 2017)
  • 6.2. pondělí pohádka O Ferdovi v MŠ (1. a 2. ročník)
  • 8.2. středa projekt ZDRAVÉ ZOUBKY v 1. ročníku v rámci výuky
  • 10.2. pátek POKUSY ze ZŠ Kobylí v 8 hodin ve škole
  • 18. 2. sobota Rodičovský ples plakát
  • 24.2. pátek vyučování v maskách
  • 26. 2. neděle Dětský maškarní ples PLAKÁT  

Základní škola Vrbice, okres Břeclav