O naší škole 

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. 

ZVLÁDLI JSME TO!

KRÁSNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŠKOLÁKŮM A TAKÉ CELÉMU PEDAGOGICKÉMU SBORU.

 

 

Základní škola Vrbice, okres Břeclav