O naší škole

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky.

 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:

  • 5 .1 . čtvrtek schůzka SRPŠ - příprava Rodičovského plesu
  • nácvik polonézy od pondělí 9.1.
  • PO DOBU NÁCVIKU POLONÉZY NEBUDE SBOREČEK (znovu začne až v úterý 21. 2. 2017)
  • 14.1. sobota Tříkrálová sbírka - sraz u školy v 9.15
  • lyžařský kurz v Němčičkách 30.1 - 2.2.
  • 31.1. úterý vydání vysvědčení
  • 3.2. pátek pololetní prázdniny

 

Základní škola Vrbice, okres Břeclav