O nás

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Mgr. Renata Horáková
- ředitelka školy
- výchovný poradce, školní metodik prevence
- koordinátor pro ICT
email: reditelka@zsvrbice.cz


Mgr. Petra Čejková
 
- třídní učitelka III. třídy  (4. ročník) 
- správce kabinetu
email: pcejkova@zsvrbice.cz


Mgr. Michaela Kostihová
-
třídní učitelka II. třídy (3. a 5. ročník)
email: mkostihova@zsvrbice.cz

Mgr. Markéta Veverková
- třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)
- koordinátor EVVO
- zástupce ředitelky
- školní zdravotnice
email: mveverkova@zsvrbice.cz

Markéta Petrásková
- učitelka 
- školní fotografka
- email: mpetraskova@zsvrbice.cz

Lucie Grégrová 
- školní asistent
vychovatelka ve školní družině
správce tělocvičny
email:lgregrova@zsvrbice.cz

Bc. Monika Šafránková
- vychovatelka ve školní družině 

Dana Michnová
- domovnice + školnice
- požární preventista

Informace rodičům o prospěchu a chování žáků
se poskytují po vyučování nejlépe po předchozí domluvě (i telefonické) a na třídních schůzkách.

X