projekt HASÍK

Naši druháci a páťáci se zapojili do tohoto projektu opět po třech letech.
Cílem projektu HASÍK je pomocí odborně vyškolených instruktorů, z nichž většinu tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi,  vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události.

Připojené obrázky