Naše škola

Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou, pouze s 1. stupněm, počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, tzn. že výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do čtyř tříd. V letošním školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 52 žáků.

I. třída - 1. a 2. ročník
II. třída - 3. a 5. ročník
III. třída - 4. ročník

Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny.
Žáci, kteří školu navštěvují, jsou hlavně místní. Do školy dojíždí i žáci z okolí. 
Škola nemá vlastní jídelnu. Obědy pro žáky a vyučující zajišťuje jídelna MŠ Vrbice, kam jsou děti odváděny každý den pg. dozorem.
Vzdálenost jídelny od školy je cca 250 m.

Jídelníček - http://www.msvrbice.cz/jidelnicky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

- odhlašování obědů je nutné provádět den předem nebo do 7 hodin ráno následující den v jídelně MŠ na telefonním čísle 776 818 271

- více informací na http://www.msvrbice.cz/informace-pro-rodice