Aktuality

PF 2024

V novém roce 2024 pevné zdraví, štěstí na každém kroku a upřímnou lásku všem přátelům školy přeje celá ZŠ Vrbice

Škola jsme my

Jsme malí, ale šikovní

Naše škola je venkovskou neúplnou školou. 

Máme pouze 1. stupeň, výuka probíhá ve třídách se spojenými ročníky. Najdete u nás celkem 3 třídy.

V letošním školním roce navštěvuje školu 39 žáků, většinou se jedná o místní děti z Vrbice, dojíždí k nám však i děti z okolních obcí.

Projekty a spolupráce