GDPR

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Bc. Veronika Holečková

+420 603 870 879

poverenec@hustopecsko.net