Úvod / Naše škola / Pro rodiče

Pro rodiče

Školní řád

V příloze naleznete Školní řád, Pravidla hodnocení žáků a Dodatek ke školnímu řádu týkající se návykových látek.

Organizace školního roku

školní rok 2023/2024 Začátek školního roku pondělí 4. září 2023; Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023; Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024; Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024; Jarní prázdniny…

Rozpis vyučovacích hodin

Ve škole se nezvoní. Rozpis vyučovacích hodin má 2 varianty: 1. varianta 8.00 - 9.30 bloková výuka 1. a 2. hodina; 9.30 - 10.00 velká přestávka; 10.00 - 10. 45 3. vyučovací hodina; 10.45 - 10. 55 přestávka; 10.55 - 11. 40 4. vyučovací hodina; 11.40 …

Omlouvání žáků ve škole

Výtah ze školního řádu: zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování co nejdříve, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka omluvenkou v EDOOKITu (formou avíza). V případě nutnosti lze…

Výukové stránky

Na následujících odkazech naleznete vybrané stránky a edukativní hry, které můžete využít k procvičování se svými dětmi. GRÉTKA - čeština MATĚJ - matematika ZLATKA - finanční gramotnost Matematika hrou Škola s nadhledem (ČJ + M + PRV + PŘ + VL) Moje…