Úvod / Naše škola / Pro rodiče

Pro rodiče

Školní řád

V příloze naleznete Školní řád, Pravidla hodnocení žáků a Dodatek ke školnímu řádu týkající se návykových látek.

Organizace školního roku

Důležité datumy Začátek školního roku čtvrtek 1. září 2022 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 Vánoční prázdniny pátek  23. prosince 2022 - pondělí  2. ledna 2023 Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023 Jarní…

Rozpis vyučovacích hodin

Ve škole se nezvoní. Rozpis vyučovacích hodin má 2 varianty: 1. varianta 8.00 - 9.30 bloková výuka 1. a 2. hodina 9.30 - 10.00 velká přestávka 10.00 - 10. 45 3. vyučovací hodina 10.45 - 10. 55 přestávka 10.55 - 11. 40 4. vyučovací hodina 11…

Omlouvání dětí ve škole

Výtah ze školního řádu: nepřítomnost dítěte ve škole (zdravotní a jiné důvody) omlouvají rodiče sdělením nepřítomnosti třídní učitelce–  nejpozději do 3 kalendářních dnů  od začátku nepřítomnosti písemná omluva do deníčku, notýsku nebo žákovské…

Výukové stránky

Na následujících odkazech naleznete vybrané stránky a edukativní hry, které můžete využít k procvičování se svými dětmi. GRÉTKA - čeština MATĚJ - matematika ZLATKA - finanční gramotnost Matematika hrou Škola s nadhledem    (ČJ + M + PRV + PŘ +…