Školní družina

Provoz školní družiny

Školní družina je určena dětem 1.- 5. ročníku základní školy. Provozní doba 11:45 – 15:30. Kapacita školní družiny je 50 dětí. Družina je rozdělena na dvě oddělení. Úhrada poplatků na bankovní účet 177761168/0800: - do zprávy pro příjemce zapsat…