Projekty

Digitalizujeme školu

Naše škola je součástí projektu REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 (dosažení cíle č. 172 v roce 2020-distanční výuka) (dosažení cíle č. 173 a 174 v letech 2022-2024)

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Žáci naší školy dostávají v rámci tohoto projektu jednou za měsíc ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBICE - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Projekt "Základní škola Vrbice - škola pro život", reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004198. Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence zejména v oblasti jazykového vzdělávání a environmentální…

Šablony III pro ZŠ Vrbice

"Tento projekt je spolufinancován EU." Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020 Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:…

Nové šablony v ZŠ Vrbice

„Tento projekt je spolufinancován EU“. Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018 Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:…

Personální podpora

Projekt Personální podpora - Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace „Tento projekt je spolufinancován EU“. Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016 Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018 Předpokládaná doba…

EU peníze školám

Základní škola Vrbice se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF …