PF 2024

PF 2024

V novém roce 2024 pevné zdraví, štěstí na každém kroku a upřímnou lásku 
všem přátelům školy přeje celá ZŠ Vrbice