Nebezpečí na síti

Bezpečný pohyb na internetu je  hodně zmiňované téma. Do nejrizikovější skupiny uživatelů patří především děti a dospívající, kteří ve svém věku nejsou schopni dosah svých činů domyslet.

To, co na internetu zveřejníme, bohužel nejde vzít zpět. Je to jako kdybychom v restauraci po zaplacení nechali na stole ležet naše rodinné fotografie, adresu či kreditní kartu s PINem. Kdokoliv další u tohoto stolu by měl k našim osobním informacím volný přístup a mohl by je využít ve svůj prospěch. Velmi důležité tedy je znemožnit potenciálnímu útočníkovi jakýkoliv přístup k našim údajům, fotografiím a poloze, ve které se nacházíme. Nikdy totiž nevíme, kdo je na druhé straně, s kým máme tu čest.

Jak ale naučit děti, aby se chovaly ve virtuálním světě zodpovědně? Jednoduše. My jako rodiče či učitelé, bychom měli děti naučit, jak se na internetu chovat. Tak jako je od malička učíme přecházet přes silnici nebo zdravit starší osoby, je důležité je reálně informovat o všech hrozbách, se kterými se mohou na síti setkat. Dále je nezbytně nutné, abychom jejich dění sledovali a kontrovali, např. tím, že si zjistíme maximum informací o používaných aplikacích, regulujeme do nich přístup a nahodile také procházíme stránky, které děti navštívily. Komunikace mezi dítětem a rodičem by měla být v tomto směru naprosto otevřená. Děti by se neměly bát svěřit svým rodičům, jak v pozitivních, tak zejména negativních situacích, které by dítě mohly přímo ohrožovat (vydírání).

Je třeba si uvědomit, že dnešní děti jsou novou generací. Generací, která nezná off-line stav, na rozdíl od nás, kteří jsme bez internetu vyrůstali. Pomáhejme si proto navzájem objevovat výhody virtuality, učme se společně s dětmi novým věcem, ale vždy s ohledem na vlastní bezpečí.