Pracovní činnosti v 5. ročníku

Páťáci si připravili sladkou hodinu pracovních činností - vafle.