Slavnostní rozloučení s páťáky

Velké poděkování patří panu Radku Bukovskému, který nám nafotil krásné fotky z akce.