Rozpis vyučovacích hodin

Ve škole se nezvoní.

Rozpis vyučovacích hodin má 2 varianty:

1. varianta

8.00 - 9.30bloková výuka 1. a 2. hodina
9.30 - 10.00velká přestávka
10.00 - 10. 453. vyučovací hodina
10.45 - 10. 55přestávka
10.55 - 11. 404. vyučovací hodina
11.40 - 11. 50přestávka
11.50 - 12. 355. vyučovací hodina
12.35 -12. 45přestávka
12.45 - 14.15odpolední výukový blok

2. varianta

8.00 - 8. 451. vyučovací hodina
8.45 - 8.55přestávka
8.55 - 9.402. vyučovací hodina
9.40 - 10. 00velká přestávka
10.00 - 10.453. vyučovací hodina
10.45 - 10. 55přestávka
10.55 - 11. 404. vyučovací hodina
11.40 - 11. 50přestávka
11.50 - 12. 355. vyučovací hodina
12.45 - 14.15odpolední výukový blok