EU peníze školám

EU peníze školám

Základní škola Vrbice se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. V lednu 2011 byla škole schválena dotace v celkové částce 497 800 Kč. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT) a čtenářské a informační gramotnosti.

Součástí projektu "EU peníze školám" je také vytváření digitálních učebních pomůcek (DUM). Ty jsou archivovány ve škole a je možné do nich nahlédnout.


Kontaktní osoba pro získání informací:

Mgr. Renata Horáková

email: zs.vrbice@tiscali.cz

tel.: 519 430 304