Šablony III pro ZŠ Vrbice

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání  žáků,  podpora extrakurikulárních/rozvojových  aktivit, aktivity  rozvíjející ICT.