Digitální rozvoj - zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Vrbice

Cílem projektu je pořízení moderního vybavení, ICT techniky, do výukových prostor, odborné jazykové učebny pro výuku předmětů anglický jazyk, pracovní činnosti a informatika, pro rozvoj klíčových kompetencí IROP komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, prostřednictvím vybavení daných prostor.