Šablony OP JAK I pro ZŠ Vrbice

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD.