Provoz školní družiny

Školní družina je určena dětem 1.- 5. ročníku základní školy.

Provozní doba  11:45 – 15:30.

Kapacita školní družiny je 50 dětí.

Družina je rozdělena na dvě oddělení.

Úhrada poplatků na bankovní účet 177761168/0800:
- do zprávy pro příjemce zapsat JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE+POPLATKY ŠD
 

I. oddělení - 1. a 2. ročník
vychovatelka: Lucie Grégrová

II. oddělení - 3. 4. a 5. ročník
vychovatelka: Bc. Monika Šafránková


Děti je možné vyzvedávat těsně po obědě anebo až v 15:30, aby rodiče nenarušovali chod družiny. Nemůžeme děti pouštět ve 14 hodin kvůli našemu programu.

Pro děti přihlášené do ŠD je docházka povinná, a proto je nutné každou nepřítomnost nebo dřívější odchod písemně omluvit s uvedením data, hodiny. Možná je také telefonická omluva. Bez omluvenky nemůže vychovatelka dítě uvolnit.

Doporučujeme dát dětem do družiny oblečení na pobyt venku (hry na písku aj.)

Pokud si rodič nebo jiný rodinný příslušník přijde do družiny pro dítě, není možné jej vyzvedávat od 15.00 do 15.30. Družina zakončuje denní činnosti a je potřeba, aby si i děti dodělaly všechny povinnosti.